MKS Sambor

Statut Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Sambor”

Zawartość Statutu:

 

Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

 

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Rozdział IV
Władze Klubu
Walne Zebranie
Zarząd Klubu
Komisja Rewizyjna

 

Rozdział V
WYRÓŻNIENIA I KARY

 

Rozdział VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

 

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

 

 

POBIERZ STATUT MKS "SAMBOR"