MKS SAMBOR TCZEW WYSŁAŁ DO MINISTERSTWA SPORTU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA AKCJI „KLUB”

Zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Sportu wysłaliśmy do Ministerstwa Sportu w wyznaczonym terminie wysłaliśmy sprawozdanie z akcji ” KLUB wraz ze sprwozdanie finansowym. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tym zadaniu a w szczególności bezpośrednio trenerom jak i osobie rozliczającej zadanie. Markowicz Eugeniusz