NIESPODZIANKA

 

Wielką niespodziankę sprawili Rodzice i Zawodnicy trenerowi Józefowi Krawczykiewiczowi z okazji 87 urodzin. Dzięki zorganizowaniu słodkiego poczęstunku w zupełnej tajemnicy, było to naprawdę wielkie zaskoczenie dla Solenizanta. Uroczystość  odbyła się dzięki zaangażowaniu Rodziców, a w szczególności Państwu Wendowskim, Krużom i  Wilczewskim.  Jako Klub SAMBOR składamy JUBILATOWI oprócz życzeń zdrowia, szczęścia i pomyślności, wielkie podziękowania za dotychczasową pracę. Jednocześnie pragniemy podziękować Rodzicom i zawodnikom, którzy sprawili tym wydarzeniem wielką niespodziankę. Zdjęcia zamieszczono za zgodą Państwa Wendowskich.