Zwołanie Walnego Zebrania

Zwołanie Walnego Zebrania – ogłoszenie